Referenties LRM Group

In 2016 hebben we succesvol 2 zoekopdrachten met LRM afgerond, resulterend in 2 nieuwe krachten in mijn team.

De aanpak van LRM neemt mij als hiring manager veel werk uit handen. LRM zorgt ervoor eerst goed inzicht te krijgen in de inhoud van de rol en het type kandidaat dat gezocht wordt. Hierbij worden scherpe vragen gesteld om het profiel duidelijk en realistisch te krijgen. Vervolgens heb ik een korte lijst profielen gekregen die daadwerkelijk pasten, inclusief sterke en minder sterke punten en een korte schets van de persoonlijkheid.

Doordat LRM goed inzicht heeft in de cultuur van mijn team, word ook dit aspect goed afgestemd. Nadat de kandidaten begonnen zijn in mijn team, is er nog contact tussen de kandidaten en LRM voor ondersteuning en met mij om te checken hoe het met de nieuwkomers gaat.

De samenwerking met LRM is heel efficiënt en effectief en zorgt voor een hele goede match tussen kandidaat en Inalfa Roof Systems.

Rob Naaijkens
Global ERP Director, Inalfa Roof Systems

Sinds 2015 is LRM Group actief voor het COA bij de invulling van verschillende functies binnen de unit ICT. Voor zowel inhoudelijke ICT functies op het gebied van applicatiebeheer, systeem en netwerkbeheer en architectuur als ook management functies, zoals Teamhoofd Uitvoering & Keteninformatisering.

De werkwijze van LRM spreekt ons bij COA erg aan. Elke procedure start LRM Group met een uitgebreide intake. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de functie en de omgeving waarin deze speelt. De ervaring leert dat er op basis van dit beeld een zorgvuldige selectie van kandidaten plaatsvindt. Op basis van een shortlist van geselecteerde kandidaten, hebben wij meerdere nieuwe medewerkers aangenomen.

Jim Oorbeek
Eindverantwoordelijk Unitmanager ICT, COA