Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina’s van LRM Group gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. LRM Group of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van LRM Group kunnen links voorkomen die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van LRM Group vallen. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van LRM Group geen enkele invloed. LRM Group of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

LRM Group behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Met het gebruik van de internetpagina’s van LRM Group verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s bij de gebruiker ligt.


Privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de bezoeker van deze website, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van LRM Group met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Indien u ons contactgegevens verstrekt voor communicatie of informatie over specifieke onderwerpen, zullen wij deze contactgegevens op geen enkele wijze delen met derden en uitsluitend gebruiken voor de communicatie met u over de aangegeven onderwerpen. U kunt op elk gegeven moment aangeven niet langer prijs te stellen op deze communicatie: LRM Group zal uw contactgegevens dan uit haar verzendlijsten verwijderen.