Executive Search

recruitment

LRM Group is úw partner op het gebied van Recruitment. Wij hebben een transparant en constructief proces, gericht op een duurzame samenwerking en concreet resultaat. Daarvoor gebruiken wij een flexibele aanpak die aangepast wordt aan de vraag en waarbij nauwgezet rekening gehouden wordt met de cultuur van de organisatie. Onze aanpak is als volgt:

1. Afstemming verantwoordelijkheden

Een gekwalificeerde kandidaat zoeken voor een opdrachtgever wordt vooraf gegaan door een zorgvuldig proces waarbij intensief met de verantwoordelijken vanuit uw organisatie gesproken wordt.

2. Functie- en omgevingsanalyse

Naast het bespreken van het profiel met alle eisen, wensen en verwachtingen zoals die nodig zijn om resultaat te halen in deze positie, is het minstens zo belangrijk om de omgeving van de functie te analyseren;

 • hoe zit het team in elkaar,
 • in welke fase van ontwikkeling zit het team,
 • wat is de kwaliteit van het team en/of collega’s,
 • welke lijnen lopen van en naar de positie,
 • welke verwachtingen worden er gesteld,
 • wat is het mandaat,
 • wat is de relatie naar directie (indien aan de orde) of naar externe partijen en wat zijn de doelen naar de toekomst.

Daarnaast is het belangrijk om de carrièremogelijkheden in ogenschouw te nemen. Deze uitwisseling van informatie vormt een belangrijk onderdeel van de procedure en stelt ons in staat om als uw ambassadeur op te treden.

3. Vastlegging procedure

Vervolgens wordt besproken welke procedure gevolgd wordt. Uit hoeveel gesprekken gaat de procedure beslaan en wie zijn daarbij betrokken. Is het eventueel nodig om een assessment ter ondersteuning of bevestiging te organiseren. Een open en transparante communicatie met u als opdrachtgever is hierbij vanzelfsprekend.

4. Afstemming resultaat

Daarna wordt afgestemd welke methode het meeste kans op resultaat oplevert. Het grootste deel van onze opdrachten zijn search opdrachten waarbij wij mensen gericht benaderen. Als basis hebben wij daarvoor ons uitgebreide netwerk, deels vastgelegd in de eigen database. Aanvullend kunnen eventueel nog uitingen in verschillende media ingezet worden, van online tot meer traditionele methoden indien dat passend is bij de doelgroep.

5. Evaluatie na plaatsing

Nadat een kandidaat geplaatst is, worden, indien gewenst, op gezette tijden evaluatiegesprekken gepland zowel met u als opdrachtgever als ook met de kandidaat.

Altijd wordt gestreefd naar duurzame relaties met u als opdrachtgever. Met veel opdrachtgevers hebben we reeds een lange historie opgebouwd. Hierdoor blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en bewegingen binnen organisaties en de markt waarin ze opereren. Daartoe wordt ook buiten procedures om met regelmaat afgesproken met onze opdrachtgevers.

Contactpersonen

Gerd van der Cruijsen

Managing Partner
06 22203140

gerd-van-der-cruijsen-klein
Bel mij terug

  Eite Slootheer

  Managing Partner
  06-24606650

  Bel mij terug

   Deel deze pagina